Lär känna 700-åringen

Torshälla är en liten stad med stor historia. Överallt syns minnen och fragment av svunna tider, från Husbergets forntida lämningar till den gamla Kronokvarnen från 1628. Tiden som passerat har format och skapat den småstad vi är idag – här kan du läsa mer om vår historia.

Blev en stad 1317
Även om kung Birger Magnusson gav Torshälla sina stadsprivilegier redan 1317 sträcker sig stadens historia längre tillbaka än så. De äldsta delarna av Torshälla kyrka byggdes så tidigt som på 1100-talet och stadens namn sägs härstamma ända från forntiden och namnet Thorsharg.

Smide och järnhantering
Torshälla har en lång tradition av smide och järnhantering. Kanalen och strömmarna skapade ett bra läge för handel och industri och gjorde Torshälla till en viktig handelstad. 1829 grundades järnverket Nyby Bruk som idag övertagits av Outokumpu.

Industrin lockade arbetskraft
I efterdyningarna av andra världskriget kom svensk industri på frammarsch och behovet av personal lockade utländsk arbetskraft. Nyby Bruk var ett av företagen i Eskilstuna som tog emot utländsk arbetskraft varav den största enskilda gruppen bestod av finländare.

Torshälla en kulturstad
Med konstnärsnamn som bland andra Allan Ebeling, Åsa Brandt och keramikern Rolf Berg har Torshälla blivit känd som kulturstad. Även Torshälla Stenkärlsfabrik AB, som startades i början av 1900-talet av Johannes Svensson, har gjort staden uppmärksammad bland konstintresserade. Idag är Torshällas konstmuseum Ebelingmuseet ett populärt besöksmål med en permanent samling verk av Allan Ebeling och ett flertal tillfälliga samtida utställningar.

Dela