Om jubileumsåret

Sedan 700 år har vi utvecklats genom att vi välkomnat nya människor, olika kompetenser och andra influenser. Vi ingår i Eskilstuna kommun men är en småstad av egen kraft som satsar på näringslivet, kulturen och nya moderna bostäder samtidigt som vi förskönar och utvecklar stadens infrastruktur.

Torshällaåns kanaler och slussar knyter oss samman med Eskilstuna och Mälaren. På gångavstånd finns en anrik stadsarkitektur med handel och kulturupplevelser som utvecklas genom samverkan och välkomnande värdskap.

Vår tradition av järnhantering har lagt grunden till en modern industrikompetens med miljön i fokus. Vi tillverkar allt från stål för en global marknad till handsmidda kirurgiska instrument i världsklass.

2017 blir vi 700 år och firandet är en del i förnyelsen av Torshälla. Tillsammans skapar vi evenemang och utvecklingsprojekt som tar oss in i framtiden.

Vi kallar det småstadsevolution

 

Dela