Husförhör och historiskt spel

Nätverket Gamla Torshälla bjuder in till historiska spel två söndagar i november. Vi får resa i tiden och uppleva hur livet i Torshälla kan ha sett ut.

 

Upplev ett gammaldags husförhör

Söndag 19 november kl. 16.00 i Torshälla rådhus

Med början på 1600-talet och fram till slutet av 1800-talet höll socknens (församlingens) präster husförhör. En gång om året besökte prästen hemmen för att kontrollera och betygssätta kunskaperna i kristendomens grunder och läskunnigheten. Allt registrerades i husförhörslängder. Husförhörslängderna är ett mycket användbart hjälpmedel  i dagens släktforskning då det här framkommer vilka personer som bodde i samma hushåll och vart de flyttade.

 

Husförhöret som spelas upp i rådhuset 19 november hålls av Pernilla Parenmalm och Jarl Jergmar, präster i Torshälla församling. Servering av kaffe och bulle.

 

Torshälla genom sekler

Söndag 26 november kl. 16.00 i Torshälla kyrka

Ett historiskt skådespel som levandegör Torshällas historia – från dåtid till nutid och framtid. Bland annat får vi möta herr och fru Grönberg, lärarparet när skolan var ny år 1900.

 

Skådespelen arrangeras av nätverket Gamla Torshälla som är ett samarbete mellan Svenska kyrkan Torshälla församling, Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille, Torshälla bibliotek (Eskilstuna kommun), PRO Torshälla, Torshälla Antikvariat samt Rådhusets café & konferens.

Dela