Miljödiplomerat evenemang

Torshälla 700 år är ett projekt inom Eskilstuna kommunkoncern och verkar i enlighet med Eskilstuna kommunkoncerns Miljöpolicy.

Projektet Torshälla 700-årsjubileum tar sikte bortom jubileet 2017, där året ska användas som en hävstång för fortsatt utveckling av staden. Det har beskrivits i platsvarumärket för Torshälla stad, där en av tre varumärkespositioner är ”Miljö, Hållbarhet och Småstaden – vi bryr oss lite extra”. Projektet har också enligt Torshällas platsvarumärke antagit begreppet ”Framtidsarv” som handlar om att ta tillvara och skapa med ett hållbart framtidsperspektiv. Projektets alla beslut tar hänsyn till miljö- och hållbarhetsaspekter.

 

  • Torshälla 700-årsjubileum miljödiplomeras enligt Svensk Miljöbas kravstandard för event. Samarbetspartners och medverkande aktörer ska följa de riktlinjer som Torshälla 700 år fastställt i sin certifiering. Information om miljöarbetet finns tillgängligt via webbplatsen se
  • Torshälla 700 år ska aktivt arbeta för att skapa rätt förutsättningar så att besökarna kan agera miljömedvetet. Det ska finnas tydliga anslag om källsortering. Information om Torshälla 700 års miljöarbete kommuniceras via Torshälla 700års hemsida, programtidning och sociala medier.
  • Besökare till Torshälla 700-årsjubileum ska inspireras till en hållbar livsstil.
  • Ekologiska livsmedelsprodukter och förbrukningsvaror ska premieras. Kaffe som serveras ska vara ekologiskt och rättvisemärkt eller likvärdigt. Fisk och skaldjur som serveras ska komma från hållbara bestånd (KRAV, MSC-, ASC-märkning eller grönmarkerad i WWF:s fisklista). Minst en vegetarisk rätt ska finnas på menyn. Servering, catering eller annan försäljning av livsmedel under Torshälla 700 år ska erbjuda livsmedel som är miljömärkt. Andelen ska vara minst 30 %.
  • Torshälla 700-årsjubileum erbjuder kostnadsfritt dricksvatten.
  • El som förbrukas ska vara grön el.
  • Mängden avfall ska minimeras och icke återvinningsbara produkter ska undvikas. Torshälla 700 års samarbetspartners kan till exempel välja bort engångsmaterial och avstå från att dela ut reklamblad.
  • Sopor och avfall ska källsorteras. Vid serveringsområden ska det finnas märkta kärl för komposterbart, plast, metall, glas, tidningar, PET/burkar och brännbart.
  • Besökare ska uppmanas om att färdas kollektivt och med miljövänliga transportmedel. Torshälla 700-årsjubileum verkar aktivt för att besökaren tar sig till och från Torshälla 700 år med cykel.
  • Torshälla 700-årsjubileum följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande ljudnivåer.
Dela